emf el hälsa göteborg
Symtom av EMF
Tinnitus, hjärndimma och sömnproblem är vanliga symptom man kan få när kroppen och nervsystemet reagerar på radiofrekvent strålning, RF (mikrovågsstrålning, mobilstrålning, trådlös strålning). Här är några förslag man kan testa för att se om symtomen lättar när man minskar nivåerna av RF strålning omkring sig.

Tinnitus
Ringande, susande eller brusande ljud i öronen. Tillfälligt eller ihållande. Sensitiviserade personer (= elöverkänsliga) kan få kortvarig tinnitus när modulerad RF strålning (pulserad strålning med toppar och dalar), exempelvis wifi, som varit på minskar eller stängs av.

Det här kan du prova:

· Koppla din mobil med kabel när du inte behöver bära den med dig och stäng av all radiofrekvent strålning (RF) , se Teknikhörnan

· Ha så långt avstånd du kan till wifi-router, stäng av routern på natten.

· Använd fiberuppkoppling med nätverkskabel (CAT6) till datorer och kabelbind mobil när du är hemma, stäng av wifi, bluetooth och mobil-letarappar när du inte behöver dem (sänder pulserande RF-signaler även när mobilen är avstängd). Se i Teknikhörnan.

Hjärndimma
Ser suddigt, svårt att avsluta en tanke eller minnas det du nyss tänkt (koncentrationssvårigheter), känslig för ljud och ljus. Detta kan uppträda i strålningsintensiva miljöer både inom- och utomhus: shoppingcenter, torg, i områden med radiofiber, för lång tid framför datorn, surfplattan, mobilen et cetera. En del av våra medlemmar har också blivit ljuskänsliga för solsken.

Det här kan du prova:

· Försök att undvika dessa miljöer i görligaste mån.
· Försök att återhämta dig i en mindre strålningstät miljö, lita på kroppen: känns det bra så är det bättre.
· Skruva ner ljuset på skärmen, det, minskar energiförbrukningen och elfälten (från elledningar, eldrivna enheter), kanske välja nattläge (gult, mildare ljus) ifall du är ljuskänslig.
· Se förslagen ovan för tinnitus.

Sömnproblem
Sover ytligt, oroligt, sämre djupsömn, trött och orkeslös när vaknar. RF strålning är modulerad, signalen pulserar med toppar och dalar och det stör nervsystemet. Många sensitiviserade får oregelbundna hjärtslag från starka pulser av RF strålning från mobilmaster, mobilantenner och nya elmätare.

Det här kan du prova:

· Stäng av wifi och bluetooth på natten
· Stäng av mobilen helt ifall det är möjligt och då med stängningsfunktionen.
· Stäng också av mobil-letarappen på mobilen för den fortsätter att vara igång och skicka pulserande signaler även när mobilen är avstängd.

Medan du testar detta så finns det vanliga batteri-väckarklockor i hemelektronikaffärer att vakna till.

Här skriver vi bara om RF strålning (= mikrovågsstrålning, mobilstrålning, trådlös strålning) och symtom.
Men sensitiviserade (elöverkänsliga) personer reagerar också på el (= magnetfält, elfält och smutsig el) från eldrivna maskiner, elledningar, digitala prylar kopplade till elnätet, kraftledningar med mera.

RF strålning (högfrekventa fält) och el (lågfrekventa fält) ingår i begreppet EMF som betyder elektromagnetiska fält.


Källor:
Studie på RF strålning från basstationer och neurologiska beteendeförändringar och symptom. I studien ingick 85 personer med hem nära basstationer och 80 personer i en kontrollgrupp: Abdel-Rassoul G med kollegor:

PubMed, Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations, 2006


Bioinitiative 2012 conclusions

Bioinitiativ 2012 är en grupp med forskare som vi ofta hänvisar till. Gruppen har funnits sedan 2012 och sammanfattar oberoende granskade forskningsstudier från forskare över hela världen som intresserar sig för biologiska effekter (förändringar) och EMF (RF strålning och övrig el) på kroppen och nervsystemet. Effekterna som studeras är de som sker på längre sikt och på nivåer av RF strålning vi utsätter oss för till vardags. Den samlade forskningen på Bioinitiative av långtidsstudier har hittills kommit fram till att nivån där biologiska effekter sker av RF strålning är vid 3 till 6 mikrowatt per kvadratmeter.

Myndigheternas referensvärde på hur hög RF strålningen får vara gäller på allmäna platser i Sverige, och den är
10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter (10 000 milliwatt per kvadratmeter). Värdet här är bestämt utifrån resultat från en annan forskningsinriktning (än när biologiska effekter kan ske över tid) och handlar om effekten av direkta skador när kroppen värms upp under kort tid. Detta är ett stort problem för sensitiviserade (personer med elöverkänslighet) som får symptom och biologiska förändringar långt under referensvärdet. För oss rekommenderar forskare nivåer på högst 6 mikrowatt per kvadratmeter, men en del av våra medlemmar har ännu lägre toleransnivåer, som beror på nivå av sensitivisering och modulering av RF strålningen (hur RF strålningen pulserar, är uppbyggd etc).

På engelska heter elöverkänslighet Electro Hyper Sensitivity (EHS), och kallas även mikorvågssyndromet, Mikrowave Sickness


Källor:
Belpomme, D, Irigaray, P, 2020: Electrohypersensitivity as a Newly Identified and Characterized Neurologic Pathological Disorder: How to Diagnose, Treat, and Prevent It

Bioinitiative, Conclusions: Sensitive populations must be protected, Defining a new "effect level" for RFR


Kontakta oss här om ni har fler frågor om EMF och hälsa.Kalender

«

December 2023

»

mo

ti

on

to

fr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- - - NYTT PÅ SIDAN - - -